Регламент сервісу

Регламент сервісу

 

Регламент сервісу perekaz24 

Діє з 1 вересня 2021 року.

 

Глава 1. Загальні положення

 

§ 1

Положення визначає правила користування послугою грошових переказів «perekaz24».

1. Послуга perekaz24 полягає в наданні через веб-сайт www.perekaz24.eu та сервіс, що забезпечує виконання послуги «з картки на картку» технічної можливості для Власника картки подати розпорядження про списання коштів зі свого рахунку, з подальшим зарахуванням суми на рахунок платіжної картки одержувача.

2. Здійснення транзакції можливе з використанням Платіжних карток, затверджених нормативно-правовими актами Visa або MasterCard, для здійснення Трансакції без фізичної присутності.

3. Послуга perekaz24 виконується  Оператором сервісу, компанією Meest Transfer Sp. z o.o., що знаходиться за адресою: ul. Kilińskiego 30/110, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, внесена до Реєстру підприємств під номером KRS 0000326242, NIP PL 9562248359.

4. Послуга з переказу «з картки на картку» виконується партнером Fenige Sp. z o.o., що знаходиться за адресою: ul. Promiennej 10, 03-672 Warszawa, зареєстрована в Окружному суді столиці Варшави, KRS 0000461471, NIP 118-209-20-36, REGON 146693435. 

5. Щоб уникнути будь-яких юридичних сумнівів, Оператор застерігає, що він не надає платіжні послуги, для яких відповідні положення передбачають обов’язок внесення до реєстру, включаючи реєстр, який веде Польський орган фінансового нагляду.

 

§ 2

Терміни, що використовуються в Положенні, мають такі значення:

Авторизація – перевірка Платіжної картки та її власника і отримання підтвердження від Платіжної організації можливості стягнення плати з Платіжної картки Відправника та можливості акцептації Платіжної картки Одержувача.

Банк -емітент – емітент Платіжної картки Відправника або Одержувача відповідно.

Платіжна картка – платіжна картка, випущена системами Visa або MasterCard, які дозволяють згідно нормативно-правовим актам цих систем виконання Транзакції без її фізичної присутності.

Відправник – повнолітня фізична особа, юридична особа або організаційна одиниця без статусу юридичної особи, яка має картку, видану Банком Емітента, є користувачем Послуги, та відповідно до Регламенту укладає договір з Оператором.

Обліковий запис – індивідуальна панель адміністрування, створена Користувачем, що використовується для здійснення Користувачем Операції, перегляду історії Трансакцій та управління його персональними даними.

Ліміти транзакцій – щоденні та місячні ліміти на Операції, здійснені з Картки та/або Облікового запису Користувача.

Одержувач – фізична особа, юридична особа або організаційний підрозділ без статусу юридичної особи, власник Платіжної картки та одержувач Послуги.

Оператор послуг – Meest Transfer Sp z oo з місцезнаходженням у Кельце.

Партнер – Fenige Sp. z o. o. із місцезнаходженням у Варшаві.

Власник картки – повнолітня фізична особа, яка має картку, випущену банком емітента.

Веб-сайт – веб-сайт perekaz24, через який Користувач виконує Транзакції.

Транзакція – сплата коштів з Платіжної картки Відправника на Платіжну картку Одержувача в розмірі, визначеному Користувачем після позитивної Авторизації, що не перевищує Ліміти транзакцій.

Сервіс – послуга, що надається Оператором, та полягає в управлінні Обліковим записом Користувача з використанням Веб-сайту, прийнятті наданих Користувачем платіжних реквізитів, необхідних для виконання Партнером послуги переказу «з картки на картку».

Сервіс «з картки до картки » – послуга, що надається Партнером Відправнику, що полягає у списанні коштів з рахунку платіжної картки Відправника на його вимогу та зарахуванні коштів на рахунок платіжної картки Одержувача, яка не є платіжною послугою у розумінні Закону про платіжні послуги від 19 р. серпень 2011 р. (тобто Законодавчий журнал за 2016 р., ст. 1572 із змінами).

Користувач – повнолітня фізична особа, яка правильно створила та активувала свій Обліковий запис користувача в системі perekaz24.

 

§ 3

Укладення договору про надання онлайн послуг

1. Укладення договору про надання послуги, пов’язаної з переглядом вмісту Вебсайту здійснюється шляхом відкриття бажаної сторінки Вебсайту в веб-браузері, при цьому реєстрація Користувача на вимагається.

2. Укладення договору про надання послуги пов’язаної зі створення та ведення облікового запису Користувача здійснюється шляхом заповнення реєстраційної форми, що розміщена на Вебсайті Сервісу.

3. Сторони мають право на розірвання укладеного безстрокового договору, в т.ч. Користувач має право відмовитися від укладеного договору на умовах, визначених Регламентом.

4. Усі поля в реєстраційній формі є обовязковими для заповнення. Для прискорення процесу заповнення форми, поля для отримання згоди Користувача можуть бути автоматично заповнені Оператором. Користувач має можливість редагувати вміст усіх полів та відкликати згоду.

5. У реєстраційній формі, Користувач подає лише ті Персональні дані, що необхідні Оператору для створення Облікового запису та виконання умов договору про надання онлайн послуг і Партнеру для здійснення послуги «картка-картка».

6. Після заповнення та відправлення реєстраційної форми Оператор на зазначену електронну адресу надішле підтвердження про створення Облікового запису.

7. Укладення договору про надання онлайн послуг прирівнюється до подання таких заяв:

а) я прочитав Регламент сервісу та Політику конфіденційності. Я розумію та приймаю їх положення;

б) я починаю користуватися послугами Оператора добровільно;

в) я відповідаю умовам користування Веб сайтом, передбаченим Регламентом;

г) дані, надані мною у формі замовлення, є правдивими та не порушують права третіх осіб;

e) я даю згоду на укладення онлайн договору;

f) я даю згоду на збір та обробку моїх персональних даних Оператором в обсязі, необхідному для надання онлайн послуг, на умовах, визначених Регламентом;

ж) я погоджуюся отримувати повідомлення та інформацію про проблеми, зміни або технічні перерви в роботі Веб сайту на адресу електронної пошти, вказану у реєстраційній формі.

8. Оператор може відмовитися від укладення договору або розірвати укладений договір про надання онлайн послуг у випадках:

а) якщо мета реєстрації або спосіб користування послугами не відповідає правилам Веб сайту;

б) якщо діяльність Користувача спрямована на вчинення злочину, а також якщо вона порушує права третіх осіб;

в) якщо Оператор отримав повідомлення про незаконний характер наданих даних або пов’язану з ними діяльність Користувача;

г) якщо Користувач надсилає небажану комерційну інформацію;

д) якщо Користувач грубо або наполегливо порушує Регламент сервісу;

е) якщо надані Користувачем адресні дані викликають об’єктивно обґрунтовані сумніви щодо їх правильності чи правдивості, зокрема, Користувач надає неіснуючі міста, вулиці, яких у місті немає, дані вигаданих осіб.

9. Заява про розірвання договору про надання онлайн послуг подається Оператором на адресу електронної пошти, вказану у реєстраційній формі.

 

Глава 2. Реєстрація облікового запису користувача

 

§ 4

Фізична особа, яка є Власником картки, виданої на його ім’я, може зареєструватися за допомогою Веб сайту.

1. Процес реєстрації Користувача відбувається тільки через Веб сайт.

2. У процесі реєстрації Облікового запису Користувач надає свої дані, необхідні для активації Облікового запису. Активація облікового запису може бути здійснена тільки після правильного заповнення реєстраційної форми Користувачем.

3. Для того, щоб активувати свій Обліковий запис, Користувач повинен прочитати та прийняти умови Регламенту сервісу. Для цілей активації свого облікового запису Користувач повинен підтвердити, що надані ним дані правильні та відповідають дійсності.

4. У процесі активації свого Облікового запису Користувач читає та приймає Політику конфіденційності Оператора, зокрема, він/вона читає інформацію Оператора, що міститься в ній, як розпорядника персональних даних, що надаються при зборі персональних даних від суб’єкта даних. Для створення облікового запису необхідно прийняти Політику конфіденційності Оператора.

5. Користувач може окремо дати згоду на обробку своїх персональних даних в маркетингових цілях (у тому числі для цілей прямого маркетингу), наданих у процесі реєстрації та активації Облікового запису. Згода на це є добровільною, і її невиконання не впливає на активацію Облікового запису та надання послуг, на які поширюється дія Регламенту.

6. Користувач зобов’язаний оновлювати свої персональні дані, надані під час реєстрації Облікового запису, у разі їх зміни.

7. Пароль для доступу до Облікового запису користувача буде встановлено під час процесу реєстрації та може бути змінений за допомогою відповідної опції в Обліковому записі користувача.

8. Після правильно завершеного процесу реєстрації та активації Облікового запису Користувач може здійснювати Транзакції.

9. Якщо Користувач забув пароль для доступу до свого облікового запису, він може за допомогою відповідної опції на Веб сайті пройти процес відновлення пароля.

10. Користувач може мати лише один Обліковий запис.

11. Користувач може використовувати більше однієї Картки у своєму Обліку.

12. Користувач не може передавати свій Обліковий запис стороннім особам.

13. Користувач зобов’язаний зберігати в таємниці пароль доступу до облікового запису.

14. Оператор залишає за собою право заблокувати Обліковий запис, якщо буде виявлено, що безпека Облікового запису знаходиться під загрозою.

15. З детальним положенням про правила обробки персональних даних Власників карток, Користувачів та відвідувачів сайту Оператора можна ознайомитися в Політиці конфіденційності Оператора.

 

Глава 3. Безпека транзакцій

§ 5

Для забезпечення найвищого рівня безпеки Транзакції здійснюються за участі Партнера.

1. Оператор не має доступу до даних платіжних карток Користувача, дані надійно зберігаються Партнером який володіє відповідними сертифікатами безпеки.

2. Оператор не несе відповідальності за будь-які претензії, що виникли в наслідок подання Користувачем невірних або недостовірних даних у процесі реєстрації Облікового запису.

3. Користувач зобов’язаний належним чином захистити пароль від сторонніх осіб.

 

Глава 4. Процес оформлення замовлення

§ 6

1. Транзакція виконується через Веб сайт, Власником картки, за допомогою свого Облікового запису.

2. Для авторизації Транзакції Оператор передає Партнеру дані, необхідні для здійснення процесу авторизації.

3. Користувач погоджується на передачу Партнеру введених на Сайті дані для їх опрацювання.

4. Після отримання підтвердження Транзакції,  послуга «картка – картка», Партнер надсилає до Платіжної організації одне повідомлення про списання коштів з рахунку платіжної картки Відправника на суму, що відповідає сумі операції, збільшеної на комісію, та друге повідомлення, про зарахування на рахунок Платіжної картки Одержувача суми, що відповідає сумі операції. Далі, перше повідомлення Платіжна організація пересилає до Банку відправника, а друге – до Банку одержувача. У випадку, якщо Банк відправника підтвердить можливість списання коштів, а Банк одержувача підтвердить можливість зарахування, Послуга буде виконана. У випадку, якщо Банк Відправника відмовляється списувати кошти або Банк Одержувача відмовиться зарахувати кошти, Послуга буде відмінена, а кошти залишаться на рахунку Відправника.

5. Оператор стягує з Відправника комісію розраховану відповідно до суми Транзакції в рамках надання Сервісу відповідно до комісій, відображених на Веб сайті.

6. Транзакції виконуються відповідно до встановлених лімітів, запроваджених Оператором , що вказані на Ваб сайті. Якщо сума Транзакції перевищує ліміт, Послуга не виконується.

7. Послуга надається Оператором протягом 30 хвилин, в окремих випадках не пізніше ніж до кінця наступного робочого дня, наступного за датою її замовлення. Банк Одержувача приймає рішення про час/дату відображення операції на рахунку Платіжної картки Одержувача.

8. Для з’ясування деталей Оператор може тимчасово призупинити надання Послуги, відхилити виконання Послуги або заблокувати можливість виконання Послуги в майбутньому Відправником у наступних ситуаціях:

а) невиконання Відправником положень Регламенту сервісу;

б) неотримання від Відправника дійсних або повних даних, необхідних для виконання Послуги, протягом часу, зазначеного для подання даних, включаючи визначення суми Транзакції;

в) подання недійсної платіжної картки Відправника або Одержувача;

г) відмова від виконання Транзакції банком Відправника або Одержувача,

e) спроби здійснити платежі у спосіб, що не відповідає чинному законодавству, включаючи підозру на дії особи, яка не уповноважена використовувати платіжну картку, або незаконність самого платежу;

е) розпорядження органу державної влади, у тому числі правоохоронних органів.

9. Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Відправником через невиконання Послуги в т.ч. на підставі вище перелічених причин.

10. Відправник зобов’язується:

а) дотримуватися правил Регламенту та загально прийнятих положень;

б) надавати правдиві, повні та актуальні дані з метою користування Сервісом;

11. Виконання Трансакції є безвідкличним, виконана Транзакція не може бути скасована на вимогу Користувача.

 

Глава 5. Ліміти транзакцій

§ 7

1. Ліміти транзакцій визначаються Оператором. Ліміти транзакцій для Картки / Облікового запису користувача відображаються після входу в Обліковий запис користувача.

 

Глава 6. Відповідальність Оператора, Захист споживачів, Скарги щодо сервісу онлайн послуг

§ 8

1. Оператор не несе відповідальності за затримки, повернення або відмову в прийнятті Транзакції Одержувачем, якщо вони виникли не з вини Оператора, а зокрема, якщо були надані неправильні дані Одержувача.

2. Оператор не несе відповідальності за втрачену вигоду або непрямі збитки, в тому числі втрачені економічні можливості або втрату доходів внаслідок затримки виконання або невиконання Транзакції.

3. Оператор несе відповідальність лише за виконання Трансакції.

4. Користувач може подавати всі скарги за допомогою відповідної опції на Веб сайті або в обліковому записі Користувача.

5. Користувач має право подати скаргу щодо виконання договору про надання онлайн послуг, який не є платіжною послугою переказу грошей.

6. Споживач, який уклав з Оператором договір про надання онлайн послуг, може відмовитися від укладеного договору без пояснення причини та без будь-яких витрат шляхом подання Оператору відповідної заяви в письмовій формі.

7. Якщо Користувач успішно подав заяву, договір про надання послуг вважається розірваним, а Оператор зобов’язаний негайно видалити Обліковий запис Користувача та надані ним персональні дані, що були отримані для укладення договору.

8. Право на відмову від договору про надання онлайн послуг на умовах, описаних вище, Користувач не має права, якщо Оператором була виконана послуга за цілковитою згодою Користувача, який був повідомлений до початку надання послуги, що після виконання Оператором послуги він втрачає право відмовитися від договору та діє в його рамках.

9. Користувач – особа, що користується онлайн сервісом Оператора, за винятком послуги переказу грошей, може отримати безоплатну допомогу у вирішенні спору між Користувачем та Оператором, скориставшись безкоштовною допомогою (муніципального) омбудсмена з прав людини або соціальної організація, до статутних завдань якої входить захист прав споживачів.

10.Користувач – особа, яка використовує онлайн послугу Оператора, за винятком послуги переказу грошей, може скористатись позасудовим врегулюванням. Інтернет-платформа, що дозволяє подавати скарги та претензії, пов’язані з укладеним з Оператором договором доступна за адресою: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Електронна адреса Оператора: [email protected]

11. Детальні правила розгляду скарг Користувача з питань, пов’язаних з наданням послуги переказу грошей, а також інформація про можливість позасудового врегулювання спорів, пов’язаних з розглядом скарг, викладені в додатку 1, є невід’ємною частиною цього Регламенту.

12. Незалежно від Регламенту, заяви на розгляд скарг приймаються Оператором від  Користувача на Веб сайті в розділі «скарги та скарги», доступній з головної сторінки сайту.

 

Глава 7. Ідентифікація користувачів, перевірка та запобігання порушенням законодавства з боку Користувачів

§ 9

1. Оператор залишає за собою право відмовити у реєстрації Облікового запису Користувача, видалити Обліковий запис Користувача, а також відмовити у виконанні Транзакції зареєстрованому Користувачу.

2. Починаючи з моменту подання доручення на Транзакцію до виконання доручення, Оператор має право в будь-який час вимагати від Користувача офіційно засвідчені копії документа, що посвідчує особу, або інші рівноцінні документи. Допоки Користувач не надасть копії документів, відповідно до запиту, Оператор має право призупинити виконання Транзакції без зобов’язання сплатити Користувачеві будь-які пов’язані з цим витрати.

3. Якщо Користувач не надає копії документів, відповідно до запиту, Оператор має право скасувати виконання Транзакцій Користувачем, без зобов’язання виплатити Користувачеві будь-які пов’язані з цим витрати.

 

Глава 8. Обробка персональних даних

§ 10.

1. Оператор послуги є Адміністратором персональних даних.

2. Надання персональних даних у необхідному обсязі, зазначеному Оператором, є необхідною умовою для укладення та виконання договору відповідно до Регламенту сервісу.

3. Персональні дані обробляються відповідно до положень про захист персональних даних, що діють в Республіці Польща, включаючи Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та вільного переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46 / EC (Загальний регламент про захист даних) (Вісник законів ЄС. № 2016, № 119, с. 1):

а) з метою виконання Регламенту – обробка персональних даних для виконання договору відповідно до Регламенту;

б) для аналітичних та статистичних цілей – виходячи з законних інтересів Оператора, що є аналізом результатів діяльності Компанії;

в) з метою прямого маркетингу власних продуктів та послуг Оператора – на підставі законного інтересу Оператора, яким є прямий маркетинг власних продуктів або послуг Оператора;

г) з маркетинговими цілями (крім зазначених у пункті с вище) або отримання комерційної інформації – на підставі добровільної згоди Відправника;

д) з метою встановлення, розслідування чи захисту від претензій та виконання юридичних зобов’язань, покладених на Оператора, – виходячи з законного інтересу Оператора, яким є здійснення вищезазначених прав та виконання юридичних обов’язків.

4. Оператор має право надавати інформацію про виконані Транзакції відповідним державним та контролюючим органам, якщо є підозра про порушення чинного законодавства, а також якщо такий обов’язок випливає з положень законодавства, у тому числі Закону від 16 листопада, 2000 р. про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (тобто Законодавчий журнал 2017 р., ст. 1049).

5. Персональні дані можуть бути доступні суб’єктам, які беруть участь в обробці Транзакцій у рамках Сервісу, таким як платіжні організації, Партнер, Банк відправника та Банк одержувача, а також постачальники ІТ-послуг, постачальники телекомунікаційних послуг і постачальники послуг для клієнтів для належного впровадження Сервісу, а також агентства маркетингу з метою реалізації маркетингових послуг та розсилання комерційної інформації.

6. Кожна особа, персональні дані якої обробляються Оператором, має право на доступ до даних, що обробляються Компанією, право виправляти їх, вимагати обмеження обробки, передачі, видалення, заперечувати проти їх подальшої обробки. Оператор обробляє персональні дані до після надання згоди на обробку даних та до моменту їх відкликання, яку Користувач може здійснити в будь-який час, написавши запит на електронну адресу: [email protected]. Використання останніх трьох прав також означає припинення Сервісу, через неможливість його подальшого надання Оператором.

7. Персональні дані обробляються на період наявності у Відправника облікового запису на Сайті Оператора та на період, необхідний для надання Сервісу. Крім того, персональні дані обробляються в обсязі, необхідному для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування, а також з метою запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму протягом періоду, що випливає з чинного законодавства, і в обсязі, необхідному для встановлення, розслідування або захисту від претензій за період позовної давності за цим Регламентом та на час розгляду справи.

8. Будь-яка особа, персональні дані якої обробляються Оператором, має право подати скаргу щодо обробки її даних Компанією до контролюючого органу, який займається захистом персональних даних.

 

Глава 9. Прикінцеві положення

§ 11

1. Користувачі можуть використовувати Веб сайт та доступну на ньому інформацію та дані  лише в межах дозволеного використання, визначеного положеннями Закону про авторське право та суміжні права та Закону про захист баз даних, і таке використання не може порушувати нормальне використання інформації та бази даних або проти законних інтересів Оператора та суб’єктів, чия інформація або бази даних – у рамках співпраці з Оператором – доступні на Веб сайті.

2. Дані та інформація, розміщені на сторінках Веб сайту, носять виключно інформаційний характер і надходять із джерел, які Оператор вважає надійними та перевіреними. У зв’язку з можливістю помилок чи упущень, спричинених обставинами, які не залежать від Оператора, компанія не несе відповідальності за своєчасність, точність та повноту інформації, наданої на Сайті від третіх осіб, а також за її придатність для конкретних дій Користувачі.

3. Судом, уповноваженим розглядати спори між сторонами, що виникають відповідно до Регламенту сервісу, є суд відповідно до положень Цивільного кодексу. У випадку з Користувачем, компетентним судом є суд за місцем перебування Оператора.

4. Польське законодавство поширюється на всі договори, укладені в порядку та на умовах, визначених Регламентом.

5. Цей Положення діє з 1 вересня 2021 року.

6. Повний та оновлений текст Регламету та всіх попередніх редакцій Регламенту доступний на головній сторінці Веб сайту у вкладці «Регламент сервісу».

7. Оператор повідомляє, що він може бути вимушений змінити Регламент, зокрема у разі розширення функціональності Веб сайту, технологічних чи технічних причин чи зміни законодавства.

 

 

Додаток 1

До регламенту

Послуги Perekaz24

ПРАВИЛА РОЗГЛЯДУ СКАРГ КОРИСТУВАЧІВ У ПИТАННЯХ, НАДАННЯ СЕРВІСУ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ

Включаючи позасудове врегулювання спорів 

§ 1.

У разі будь-яких зауважень щодо наданої послуги переказу грошей, Користувач має право подати скаргу.

§ 2. Місце та форма подання скарги

1. Скарга може бути подана:

а) особисто в приміщенні Оператора письмово або усно за протоколом, складеним черговим працівником;

б) усно по телефону за номером телефону, вказаним на сайті;

в) письмовим листом на адресу місцезнаходження Оператора, тобто ul. Kilińskiego 30/110, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski;

г) за допомогою електронних засобів зв’язку, тобто безпосередньо з Облікового запису користувача, або надіславши електронний лист на адресу, вказану на веб-сайті: [email protected]

§ 3. Зміст скарги та порядок розгляду скарги

1. Зміст скарги повинен включати:

а) ім’я та прізвище клієнта;

б) поштова адреса;

в) адреса електронної пошти: якщо клієнт просить отримати відповідь на скаргу у вигляді електронного листа на його адресу, відмінну від адреси, зазначеної при реєстрації облікового запису в системі Оператора;

г) детальний опис скарги або предмета спору;

д) результат розгляду скарги, очікуваний замовником, після її розгляду;

е) підпис клієнта, якщо скарга подається в письмовій формі.

2. Якщо Оператор вважає, що інформація, необхідна для розгляду скарги, відсутня, Оператор просить клієнта доповнити її у формі, в якій клієнт подав скаргу.

3. У разі відмови замовника надати всі дані, необхідні для початку процесу розгляду скарги, Оператор має право повідомити замовника про неможливість розгляду скарги через неповноту наданої інформації. Незалежно від вищезазначеного, клієнта повідомляється про розгляд скарги протягом строку, зазначеного в пункті 4 нижче.

§ 4. Термін розгляду скарги

1. Відповідь на скаргу буде надана без невиправданої затримки, не пізніше 15 робочих днів у разі скарг щодо прав та обов’язків, передбачених Законом про платіжні послуги, або 30 календарних днів у інших випадках з дня надходження скарги Оператором.

2. В особливо складних випадках термін, зазначений у розд. 1 може бути продовжено до 35 робочих днів у разі скарг щодо прав та обов’язків за Законом про платіжні послуги та до 60 календарних днів у інших випадках.

3. Особливо складними випадками вважається необхідність отримання Оператором додаткової інформації від третіх осіб, які співпрацюють з Оператором, необхідної для розгляду скарги, зокрема інформації від Партнера чи Банку емітента картки.

4. У разі неможливості надати відповідь на подану скаргу у строк, зазначений у розд. 1, оператор повідомляє про це замовника письмово протягом 15 робочих днів з дня отримання рекламації, у тому числі:

а) причини затримки розгляду скарги;

б) обставини, які необхідно встановити для розгляду скарги замовника;

в) очікуваний термін надання відповіді на подану скаргу, який не може перевищувати зазначений у розд. 2.

5. Для дотримання строку надання відповіді на скаргу достатньо надіслати відповідь до його закінчення, а у разі отримання відповіді у письмовій формі – надіслати її на поштове відділення оператора, визначеного в ст. 3 пункту 13 Закону про поштовий зв’язок від 23 листопада 2012 року.

6. У разі невиконання строку, зазначеного у розд. 1 або 2, скарга вважається розглянутою відповідно до волі замовника.

7. Правила, описані в розд. 6 не поширюються на скарги клієнтів, які не є Користувачами.

§ 5. Спосіб повідомлення про розгляд скарги

1. Відповідь на скаргу надається письмово та надсилається:

а) рекомендованим листом на адресу, вказану замовником у скарзі, або шляхом розміщення файлу, що містить відповідь на скаргу, в Обліковому записі Користувача;

б) лише за бажанням замовника – за допомогою електронних засобів зв’язку (додавши скан-відповідь) на адресу електронної пошти, з якої надіслано скаргу, якщо клієнт не вказує іншу адресу електронної пошти в скарзі.

§ 6. Зміст відповіді на скаргу

1. Відповідь на скаргу міститиме щонайменше:

а) фактичне та юридичне обґрунтування – якщо скарга не розглядається відповідно до очікувань замовника;

б) вичерпну інформацію про позицію Оператора щодо скарги;

в) ім’я, прізвище та посада особи, яка відповідає на скаргу;

г) зазначення дати, на яку буде пред’явлена претензія (у разі розгляду скарги за волевиявленням замовника)

2. У разі незадоволення скарги у відповіді буде зазначено інформацію про можливість:

а) подання запиту про розгляд справи до фінансового омбудсмена;

б) звернутись із позовом до суду (із зазначенням суду та описом особи, до якої має бути подано позов);

в) використання можливості мирного врегулювання спору.

§ 7. Інформація про можливість позасудового вирішення спорів, пов’язаних з платіжною послугою, наданою Оператором

1. У разі виникнення спору з Оператором замовник, який є Користувачем, може звернутися за допомогою до міського чи повітового омбудсмена.

2. Якщо претензії замовника не розглядаються в порядку оскарження, замовник може:

а) подати заяву до фінансового омбудсмена для вирішення спору;

б) подати позов до суду;

в) використовувати процедуру мирного вирішення спорів.

 

Перевірте наскільки це легко
Зареєструйтесь безкоштовно
Надіслати переказ