Регламент сервісу

Регламент надання послуги perekaz24

Діє з 20.06.2019p

Розділ 1. Загальні положення

 1. Регламент визначає правила користування послугою грошових переказів за допомогою сервісу “perekaz24”.
 2. Послуга “perekaz24” полягає у наданні, за допомогою сайту www.perekaz24.eu, технічної можливості списання коштів з банківської картки з метою переказу цих коштів в валюті долар США (USD) або Євро (EUR) до пункту виплати готівки на території України або зарахування коштів на рахунок платіжної картки в гривнях (UAH).
 3. Реалізація транзакцій є можливою при використанні карток, котрі дозволяють реалізовувати транзакції без фізичної присутності, а також для власників рахунків в польських банках за посередництвом електронних платежів.

Послуга perekaz24 надається:

 1. На території Польщі та Європейського Союзу фірмою Transfer24 Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 11/3 25-350? Kielce, Polska, акціонерний капітал 240 000 злотих, повністю сплачений, вписаною до реєстру під номером KRS 0000311111, REGON 260204830, NIP 6572772250, вписаною до реєстру Комісії з Фінансового Нагляду як Національна Платіжна Установа під номером IP5/2013.
 2. На території України фірмою Meest Corporation Inc., 97 Six Point Road, M8Z 2X3 Toronto, Ontario, Canada, вписаною до реєстру OCN 001555615, вписаною до реєстру Національного Банку України як Міжнародна Система Грошових Переказів під номером 53-02010/16274

Використані в Регламенті поняття мають наступне визначення:
Оператор – Transfer24 Sp z o.o.
Банк Емітер – банк, котрий видав картку її Власнику.
Пункт видачі готівки – відділення, в котрих одержувач може отримати готівку (актуальний список розміщений на сайті).
Адміністратор платежу – eCard S.A.
Сайт – інтернет-сторінка www.perekaz24.eu, за допомогою якої Користувач здійснює запит на виконання транзакції.
Картка відправника – платіжна картка, випущена системою Visa або MasterCard, що дозволяє за правилами цих систем здійснювати операції без її фізичної присутності.
Картка одержувача – платіжна картка, видана українським банком, рахунок якої ведеться у гривнях.
Користувач – повнолітня фізична особа, яка правильно створила обліковий запис користувача в системі perekaz24 та активувала його.
Власник картки – повнолітня фізична особа, яка володіє карткою виданою банком емітентом.
Власник рахунку – повнолітня фізична особа, яка є власником банківського рахунку в банку країни яких обслуговуються сервісом.
Електронний платіж – послуга, що дозволяє приймати платежі за допомогою інтернету.
Авторизація – процес перевірки суми на рахунку чи картці, достатньої для виконання транзакції.
Одержувач – фізична особа, довірена користувачем до отримання готівки.
Транзакція – платіж з картки або ж електронний платіж після авторизації в розмірі визначеному користувачем, котрий не перевищує лімітів транзакцій.
Обліковий Запис – індивідуальна панель адміністратора, створена користувачем в рамках сайту, котра використовується для перегляду історії транзакцій та для управління персональними даними.
Ліміти Транзакцій – денні та місячні обмеження транзакцій що виконуються відправником з картки або рахунку.
Аутентифікація картки – транзакція, котра має на меті підтвердити чи користувач є власником картки.

Розділ 2. Реєстрація Облікового Запису користувача

 1. В рамках сайту зареєструватись може фізична особа, котра є власником картки виданої на своє прізвище або ж власник рахунку в польському банку. Процес реєстрації користувача відбувається тільки та виключно за посередництвом Сайту.
 2. В процесі реєстрації облікового запису користувач надає свої дані, необхідні для активації облікового запису.
 3. Активація облікового запису може бути виконана тільки після правильного заповнення анкети даних користувача.
 4. З метою активації свого облікового запису, користувач повинен ознайомитись та погодитись з даним Регламентом. Користувач активуючи обліковий запис повинен підтвердити, що подані ним дані правильні та відповідають дійсності.
 5. Користувач в процесі активації облікового запису ознайомлюється та погоджується з Політикою Приватності Оператора, детально ознайомлюється з розміщеною в ньому інформацією адміністратора персональних даних, поданих під час реєстрації, яким являється Оператор. Погодження з Політикою Приватності є вимогою для створення облікового запису.
 6. Користувач може окремо надати згоду на обробку персональних даних поданих під час реєстрації та активації облікового запису для маркетингових цілей. Згода ця є добровільною та немає впливу на активацію облікового запису і надання послуг описаних в даному Регламенті.
 7. Користувач повинен актуалізовувати свої персональні дані в разі їх зміни.
 8. Пароль доступу до облікового запису буде наданий під час процесу реєстрації, змінити його можна за допомогою відповідної функції в обліковому записі користувача.
 9. Користувач може виконувати транзакції після правильно виконаної реєстрації та активації облікового запису.
 10. У випадку якщо користувач забуде пароль доступу до свого облікового запису, він може за посередництвом відповідної функціх на сайті розпочати процес його нагадування.
 11. Користувач може мати тільки один обліковий запис.
 12. Користувач в своєму обліковому записі може мати більш ніж одну карту.
 13. Користувач не може переказати свій обліковий запис іншим особам.
 14. Користувач повинен тримати в таємниці пароль до облікового запису.
 15. Оператор може заблокувати обліковий запис у випадку виявлення небезпеки для нього.
 16. Детальна інформація щодо обробки персональних даних власників карток, користувачів і відвідувачів сайту можна знайти в Політиці Приватності Оператора.

Розділ 3. Безпека Транзакцій

 1. З метою забезпечення найвищого рівня безпеки, реалізація транзакції відбувається за посередництвом Адміністратора Платежу.
 2. Оператор не має доступу до даних карт ані до даних банківського рахунку користувача, ці дані переховує Адміністратор.
 3. Оператор не поносить відповідальності за можливі проблеми пов’язані з пред’явленням неправдивих даних користувачем в процесі реєстрації облікового запису.
 4. Користувач зобов’язаний відповідально оберігати пароль від третіх осіб.

Розділ 4. Процес реалізації транзакції

 1. Транзакція за посередництвом сайту може реалізовувати власник картки або ж банківського рахунку, який користується своїм обліковим записом.
 2. Валюта здійснення транзакції це польський злотий (PLN), фунт стерлінгів (GBP),  євро (EUR), чеська крона (CZK), норвежська крона (NOK), угорський форинт (HUF), ізраїльський шекель (ILS), російський рубль (RUB)б канадський долар (CAD)б американський долар (USD) залежно від вибору користувача під час реєстрації облікового запису.
 3. Валюта виплати переказу в пунктах на території України – долар США (USD) або євро (EUR).
 4. Валютою, в якій відбудеться зарахування коштів на рахунок платіжної картки, є українська гривня.
 5. Конвертація валюти на долар США (USD) відбувається згідно з актуальним курсом обміну валют оператора.
 6. Конвертація коштів в українську гривню (UAH) відбувається за поточним курсом оператора.
 7. Актуальний курс обміну валют можна побачити після входу до облікового запису.
 8. Користувач, виконуючи транзакцію, погоджується на актуальний курс котрий бачить в системі та на додаткові оплати висвітлені в процесі реалізації транзакції.
 9. Транзакція може бути реалізована до пункту виплати готівки або на рахунок платіжної картки.
 10. Користувач погоджується на те, що Адміністратор Платежу отримує внесені до системи користувачем дані та проводжує їх верифікацію.
 11. Оператор передає дані необхідні для авторизації транзакції адміністратору платежу за посередництвом сайту.
 12. Вимогами реалізації транзакціє є:
  1. Надання суми транзакції, яка не перевищує лімітів транзакції.
  2. Надання правильних даних одержувача.
  3. Надання назви платежу.
  4. Позитивна авторизація або ж позитивний електронний платіж.
 13. Позитивна авторизація виконана буде виключно у відношенні до карток котрі:
  1. Не є заблокованими.
  2. Є дійсними.
  3. Банк емітер підтвердить, що користувач має достатньо коштів на реалізацію транзакції.
 14. Позитивний електронний платіж буде реалізований якщо власник банківського рахунку володіє достатніми коштами на реалізацію транзакції.
 15. У випадку відсутності позитивної авторизації або ж електронного платежу, транзакція не буде реалізована.
 16. Переказ буде готовий до виплати не пізніше ніж наступного робочого дня після правильно виконаної транзакції.
 17. Зарахування коштів на рахунок платіжної картки відбудеться не пізніше ніж наступного робочого дня після правильно виконаної транзакції.
 18. Оператор не несе відповідальності за неправильно вписані користувачем дані одержувача.
 19. Оператор не несе відповідальності за запізнення з причин незалежних від оператора.
 20. Позитивна транзакція не відміняється, в окремих випадках оператор може анулювати транзакцію на прохання користувача.

Розділ 5. Ліміти Транзакцій

 1. Ліміти транзакцій визначає оператор. Ліміти транзакцій можна переглянути після входу до облікового запису користувача.

Розділ 6. Скарги

 1. Власник картки може складати скарги за посередництвом відповідної функції на сайті в рамках свого облікового запису.
 2. Оператор не несе відповідальності за запізнення, повернення або ж відмову отримання транзакції одержувачем, якщо вони наступили не з його вини, а тим паче якщо були подані неправильні дані одержувача.
 3. Оператор не несе відповідальності за втрачені зиски чи непрямі збитки, в тому числі втрачені фінансові можливості чи втрату доходу, яка виникла через запізнення реалізації чи відсутності реалізації трансакції.
 4. Оператор несе відповідальність тільки за реалізацію трансакції.

Розділ 7. Заключні положення

 1. Оператор залишає за собою право до відмови реєстрації облікового запису, видалення облікового запису, а також відмови реалізації транзакції зареєстрованого користувача без подання причини.
 2. Розпочавши від моменту складення замовлення на виконання транзакції, оператор може вимагати від користувача державно засвідчених копій документу що посвідчує особу або ж інших рівнозначних документів. До часу надання користувачем вимаганих документів, оператор має право затримати реалізацію транзакції без обов’язку виплати користувачеві яких небудь коштів з цим пов’язаних.
 3. У випадку не надання користувачем копій документів, оператор має право анулювати всі замовлення на виконання транзакцій складених користувачем без обов’язку виплати користувачеві яких небудь коштів з цим пов’язаних.
 1. Оператор залишає за собою право до відмови реєстрації облікового запису, видалення облікового запису, а також відмови реалізації транзакції зареєстрованого користувача без подання причини.
 2. Розпочавши від моменту складення замовлення на виконання транзакції, оператор може вимагати від користувача державно засвідчених копій документу що посвідчує особу або ж інших рівнозначних документів. До часу надання користувачем вимаганих документів, оператор має право затримати реалізацію транзакції без обов’язку виплати користувачеві яких небудь коштів з цим пов’язаних.
 3. У випадку не надання користувачем копій документів, оператор має право анулювати всі замовлення на виконання транзакцій складених користувачем без обов’язку виплати користувачеві яких небудь коштів з цим пов’язаних.

Всі спори вирішуються компетентним судом в місті Кельце.

Перевірте наскільки це легко
Зареєструйтесь безкоштовно
Надіслати переказ