Bezpieczeństwo

Licencje

Operatorem serwisu jest Meest Transfer Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, pod adresem: Al. XI Wieków Kielc 6/22; 25-516 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000326242, NIP PL 9562248359; . Usługa transferu z karty na kartę świadczona jest przez Partnera: Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Promiennej 10, 03-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000461471, NIP 118-209-20-36, REGON 146693435.

Gwarancja transakcji

Zgodnie z regulaminami systemów płatniczych VISA i MasterCard, klientowi gwarantowany jest zwrot środków pieniężnych w przypadku, gdy transakcja nie została zakończona lub nie była zgodna z umową.

W takim przypadku właściciel karty może złożyć reklamację w swoim banku, i w przypadku uzasadnienia powyższej reklamacji otrzyma zwrot środków pieniężnych. Ta procedura nosi nazwę «obciążenia zwrotnego»/«chargeback» i stosowana jest przez wszystkie organizacje płatnicze, a nie tylko przez nasz system.

Bezpieczeństwo danych karty

Nie mamy dostępu do numerów kart płatniczych klientów. Karty nie trafiają do naszego systemu i nie są przez nas przechowywane. Maksymalna niezawodność gwarantowana jest dzięki rozwiązaniu, w którym numer karty wpisuje bezpośrednio klient, a bank emisyjny weryfikuje i potwierdza dane do dokonania przekazu.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa uzyskuje się z zastosowaniem funkcji 3D Secure (Verified by VISA) i szyfrowania SSL 128 bit (thawte SSL certyfikat).

Sprawdź, jakie to proste.
Zarejestruj się za darmo!
Wyślij przekaz